Универзитетот од Марибор ги поканува студентите на практика за IT-услуги

Во вторник на 11-ти септември 2019 година, во 10:00 часот во салата Борис Подрец (Марибор, Сломшков трг, 15) ќе има практика за професори и студенти на темата: „20 најкорисни IT-услуги на универзитетот во Марибор“.

Предавњето кое што ќе трае 90 минути ќе го одржи раководителот на Компјутерскиот центар од универзитетот во Марибор Изидор Голоб. На публиката ќе и бидат претставени информатички технологии, кои што им се достапни на студентите и вработените од Универзитетот во Марибор и кои што им помагаат во секојдневната работа и комуникација.

Пријавите за учество на практиката се доставуваат не подоцна од 10-ти септември 2019 година.

Регистрација за настанот

Извор: um.si