Универзитетот од Марибор учествува во проектот i-DREAMS за разработка на систем за безбедност во управувањето со автомобилскиот транспорт

Продолжува со реализација проектот i-DREAMS, започнат во мај 2019 година во рамките на програмата „Хоризонт-2020“, во којшто учествуваат вработени од катедрата за сообраќајна техника и безбедноста во сообраќајот и катедрата за градба на улици и патишта при факултетот за градежништво, транспорт и архитектура при универзитетот во Марибор. Целта на проектот е разработка на систем за контролирање на условите за возење, состојбата на возачот и неговото однесување (на патиштата при управување со превозно средство).

Системот ќе испраќа известувања во реално време, кога нивото на безбедност ќе биде понизок од „критичната точка“. Овие предупредувања ќе им помогнат на возачите да возат со таканаречениот „SAFETY TOLERANCE ZONE – STZ“ (CONA VARNOSTNE TOLERANCE – зона на оптимална безбедност). Концептот STZ се состои од три фази: нормално возење (normal driving), фаза на опасност (danger phase) и фаза на избегнување на сообраќајна незгода (avoidable accident phase). Кога возачот влегува во фаза на опасност, системот предупредува. При преминување на возачот од етапата на опасност кон етапата на избегнување на сообраќајна незгода системот дава инструкции (интервенција во управувањето со автомобилот in-vehicle intervention). По завршувањето со возењето (post-trip intervention) на возачот ќе му биде соопштено дали тој возел безбедно. Овој систем ќе биде тестиран со помош на моделирање, а исто така и во реални услови во петте земји коишто учествуваат во проектот.

Извор: academia.si