Универзитетот од Марибор ве поканува да го посетите практикумот „Што да напишете во автобиографијата“

Во вторник, на 03-ти март 2020 година, во 13:00 часот на универзитетот во Марибор на адресата Сломшков трг, 15, Марибор, Južni stolp, ќе се одржи деведесет минутен практикум „Што да напишете во автобиографијата“. Предавањето ќе го одржи консултант од универзитетот од Марибор за прашања поврзани со кариерата Вера Брачич. Регистрацијата за практикумот е отворена до 02-ри март 2020 година.

Во текот на предавањата на студентите ќе им биде презентирана информација за тоа, како правилно да се состави автобиографија и мотивациско писмо, за да го заинтересирате работодавачот. Предавачот ќе демонстрира, на кој начин, дури и при многу мало работно искуство, може убаво да се состави автобиографија, и ќе раскаже, зошто е важно да се подготвува различна автобиографија за различни работодавачи и при вработување на рази огласи за вработување.

Подетално за практикумот

Извор: kc.um.si