Универзитетот од Марибор ве поканува на практикум за работа со англиски текстови

На 15-ти јануари 2020 година во 10:00 часот на универзитетот во Марибор (Марибор, Сломшков трг, 15, сала Борис Подреце) ќе се одржи практикум на темата „Истражување, пишување и публикација на текстови на англиски јазик“. Целна група се вработените, студентите и надворешни учесници. Работен јазик ќе биде англискиот.

Предавањето со времетраење од деведесет минути ќе го одржи професор Мишел Гадпал. Целта на практикумот е формулирање на препораки, коишто ќе им помогнат на авторите во нивните публикации во меѓународните издаваштва. Содржина на предавањето: ефективно истражување; организација на податоци; барање на списание, коишто одговара; документација.

Во текот на практикумот на присутните ќе им даде важни совети авторот со долгогодишно искуство. „Ви се случило ли вам редакцијата на списанието да ви го откаже објавувањето на вашата научна статија? „Редактирајте го англискиот текст“. „Несоодветна структура“. „Темата на статијата не соодветствува со содржината“… Дознајте како може да се избегне ваквата ситуација, како да се однесувате и како да реагирате ако ви се случи тоа“, – се вели во најавата за практикумот.

Пријавите за учество треба да се достават не подоцна од 14-ти јануари 2020 година.

Подетално за практикумот

Извор: um.si