Универзитетот од Нова Горица стана партнер во проектот #konS, насочен кон развој на научни истражувања

Во понеделникот, на 18-ти ноември 2019 година, на универзитетот во Нова Горица и општината Нова Горица потпишаа спогодба за соработка во областа на унапредувањето на научните истражувања и неформалното образование на научниците.

Градоначалникот на општина Нова Горица доктор Клемен Миклавич потпиша меморандум за проектот #konS, на тој начин се обврзаа да помогнат во создавањето на можности за одржливо и иновациско користење на новите технологии. Овој проект е насочен кон создавање на најдобри услови за поддршка и развој на научните истражувања во Република Словенија.

Потпишувањето се одржа во рамките на Меѓународиот фестивал на практиканти на современа уметност Pixxelpoint во просториите на Центарот за креативни практики (т. н. exDaimond).

Извор: facebook.com