Универзитетот од Нова Горица ве поканува на предавање коешто ќе се одржи во рамките на циклусот „Вечери на науката“

Универзитетот од Нова Горица ве поканува на предавање на компанијата GEN-I, d.o.o., од доктор Дејан Параван „Улогата на иновациите во енергетскиот преод кон безјаглеродна иднина“. Модератор ќе биде деканот од факултетот за науки за животната средина и шеф на лабораторијата истражување на материјали при универзитетот од Нова Горица, професор доктор Матјаж Валант.

Предавањето ќе биде на англиски јазик во рамките на циклусот „Вечери на науката“ и ќе се одржи во четврток, на 12-ти декември 2019 година, во 19:00 часот во куќата на Лантјери во Випава. По завршувањето на предавањето ќе има беседа со професорот.

Подетално за настанот

Извор: ung.si