Универзитетот од Нова Горица ве поканува на предавање за производствто на вина во услови на климатски промени

Здружението Znanost na cesti и универзитетот од Нова Горица ве поканува на предавањето на доктор Јана Решчич (од факултетот за лозарство и вински изработки при универзитетот од Нова Горица) на темата: „Прилагодување на производството на вино кон климатските промени: нови предизвици и истражувања во лозарството“.

Предавањето ќе се одржи во четврток, на 05-ти март 2020 година, во 19:00 часот во куќата на Лантиери во Випава. Влезот на овој настан е слобден.

Подетално за овој настан

Извор: ung.si