Универзитетот во Љубљана им ги додели на студентите Прешерновите награди

Во средата на 5 декември 2018 година, ректорот на Универзитетот во Љубљана, проф. Др. Игор Папич им ги додели на Прешерновите награди на студентите на Универзитетот во Љубљана. Ова е 69-тата генерација на студенти чии дела се карактеризираат првенствено со нивната самостојност, оригиналност и научна извонредност.

Добитници на студентските Прешернови награди за 2018 година се:

Маша Жмитек Прошиќ (Академија за ликовни уметности и дизајн, Универзитет во Љубљана)

Блаж Лупше (Биотехнички факултет, Универзитет во Љубљана)

Ања Павлин (Биотехнички факултет, Универзитет во Љубљана)

Манца Петек (Факултет за градежништво и геодезија, Универзитет во Љубљана)

Петар Рот (Факултет за компјутерски науки и информатика, Универзитет во Љубљана)

Матеј Сенегачник (Машински факултет, Универзитет во Љубљана)

Симон Коблар (Филозофски факултет, Универзитет во Љубљана)

Анаримија Буковец (Педагошки факултет, Универзитет во Љубљана)

Кармен Јаворник (Педагошки факултет, Универзитет во Љубљана)

Леја Маркељ (Педагошки факултет, Универзитет во Љубљана)

Свит Комел (Правен факултет, Универзитет во Љубљана)

Томаж Тробец (Ветеринарен факултет, Универзитет во Љубљана)

Извор: uni-lj.si