Универзитетот во Марибор ќе организира „Месец на електронско образование“

Од 09-ти септември до 15-ти октомври 2019 година на универзитетот во Марибор ќе се одржи акцијата „Месец на електронско образование“, во рамките на која што ќе се одржат различни курсеви, семинари и презентации за професорите, вработените и студентите од универзитетот.  

Учестниците во акцијата ќе се запознаат со основите на работата со дигиталните извори.

Подетално

Извори: um.si, it.um.si