Универзитетот во Марибор одржа презентација во министерствот за образование, наука и спорт

Во вторник, 5 февруари 2019 година, во универзитетот во Марибор во  рамките на презентацијата за уписната кампања својте учебни програми 2019/2020 учебна година се одржа настан во министерството за образование, наука и спорт.

Во рамките на настанот, раководителот на одделот за информации за уписната кампања на универзитетот во Марибор, магистар Дејан Сенкович, се сретна со учениците кои се консултираа. На претставниците на средните школи, тој им раскажа за процесот на уписната кампања,  иновациите, за грешките при доставувањето на документите, а исто така ги претстави и учебните програми на универзитетот во Марибор за 2019/2020 година.

Извор: um.si