Универзитетот во Нова Горица и универзитетот Јунањ (Народна Република Кина) ги разгледаа перспективите за соработка

Во вторникот, на 24-ти септември 2019 година, на универзитетот во Нова Горица во куќата на Лантјери во Випава се одржаа преговори со делегацијата од универзитетот Јунањ (Народна Република Кина).

Во текот на преговорите се разговараше за перспективите за соработка помеѓу образовните установи, во прв ред за докторската програма „Карстологија“.  

Извор: facebook.com