Univerzitetska biblioteka Maribor – partner evropskog projekta za realizaciju nacionalnih projekata otvorene nauke

Univerzitetska biblioteka Maribor partner je evropskog projekta H2020 NI4OS-EUROPE: BUILDING NATIONAL INITIATIVES FOR OPEN SCIENCE IN EUROPE (Realizacija nacionalnih projekata za otvorenu nauku u Evropi). Pored Univerzitetske biblioteke, u projektu već 3 godine kao nacionalni partner učestvuje i državna ustanova Arnes – Akademska i naučnoistraživačka mreža Slovenije.

Projekat uključuje otvoren pristup naučnim rezultatima, ponovnu upotrebu javno dostupnih i naučnoistraživačkih podataka, kao i stvaranje zajedničke evropske otvorene naučne platforme pod nazivom European Open Science Cloud (Evropski oblak otvorene nauke).

Projekat se fokusira na regiju jugoistočne Evrope kako bi se podstaklo uključivanje važnih zainteresovanih strana na nacionalnom i regionalnom nivou, ojačale koordinirane akcije, postigla učinkovita komunikacija i uskladila nacionalna praksa s EOSC-om, kako na tehničkom/operativnom nivou, tako i na strateškom nivou (razrada mehanizama razvoja otvorene nauke).

Izvor: um.si