Uspešne predstavitve poslovnih načrtov na DOBA Fakulteti

Praktičnost študijskih programov in predmetov je ena ključnih posebnosti študija na DOBA Fakulteti. In kar 70% posameznega predmeta je namenjenega reševanju konkretnih poslovnih izzivov in pripravi aplikativnih projektov.

Tako študenti DOBA Fakultete pri predmetu Podjetništvo in kultura podjetja pod vodstvom nosilke predmeta doc. dr. Marine Letonja razvijajo podjetniške kompetence, spoznavajo podjetniško kulturo in podjetniški duh, ki pomagata raziskovati, prepoznati različne priložnosti, razmišljati ustvarjalno, kritično in drugače.

Med drugim študenti pripravljajo tudi zanimive poslovne načrte:

  1. »Biogorivo za ogrevanje«
  2. »Razglednice z namenom«
  3. »Ekološke steklene svečke s steklenim vložkom za ponovno polnjenje«

Na Fakulteti dajejo velik poudarek tudi razvoju »mehkih« kompetenc – namreč, poleg strokovnih znanj, delodajalci danes pričakujejo, da imajo zaposleni razvite tudi mehke kompetence. S tem študenti krepijo svoje veščine javnega nastopanja na eni strani, poskušajo svojo poslovno idejo predstaviti trgu in potencialnim vlagateljem na drugi strani ter razvijajo sposobnost konstruktivne kritike in ozira na delo sosošolcev.

Источник: fakulteta.doba.si