Ustanovitev Centra za čebelarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

V okviru Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je bil v decembru na senatu fakultete ustanovljen Center za čebelarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki povezuje raziskovalce, pedagoške delavce in strokovno osebje fakultete aktivno na področju čebelarstva. Glavna tematska področja centra so fiziologija in vedenje medonosne čebele, toksikologija čebel, molekularna in populacijska genetika čebel, imunologija čebel, fizikalno-kemijske in senzorične lastnosti čebeljih pridelkov, varnost čebeljih pridelkov in tehnologija čebelarjenja.

Delovanje Centra za čebelarstvo vodi koordinacijski odbor. Vodja centra je izr. prof. dr. Janko Božič z Oddelka za biologijo. V okviru centra deluje več raziskovalnih skupin, ki v svetu usmerjajo raziskave povezane s čebelami in čebelarstvom, posebej na področju toksikologije ter na področju molekularne in populacijske genetike ter imunologije. Obe skupini sta v letu 2017 objavili rezultate raziskav v najprestižnejših revijah s svojega področja.

Več informacij najdete na spletni strani Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Vir: uni-lj.si