Утрехтската мрежа доделува стипендии за студенти и млади научници

Утрехтската мрежа доделува до 20 стипендии со сума од 1000 евра на студентите или на младите научници, кои што не добиваат други стипендии од други програми (на пример, Erasmus+). Стипендијата е предвидена за одржување на научно-истржувачки работи при подготовка на магистерската или докторската дисертација.

Мобилност студентите организираат самостојно во еден од универзитетите, коишто влегуваат во Утрехтската мрежа. Можен период за мобилност – од еден до шест месеци. Рокот за реализација на мобилноста: од 01-ви април 2020 г. до 31-ви март 2021 година.

Пријавите треба да содржат:

  1. пријава (форулар за пријавување);
  2. мотивациско писмо на англиски јазик;
  3. писмо со препорака на англиски јазик;
  4. белешка за учество на научен проект (се дава на професорот или на универзитетот, којшто ве прима) студентите и/или младите научници треба да испратат до Одделот за меѓународна соработка на универзитетот во Љубљана на следната адреса: Конгресни трг, 12, 1000, Љубљана, до 01-ви февруари 2020 година.

Универзитетот од Љубљана како учесник во Утрехтската мрежа може да делегира до три студенти; завршниот избор го прави Утрехтската мрежа.

Подетално

Извор: uni-lj.si