Uvajalni tečaji s področij matematike, mehanike in tehniške dokumentacije

Spoštovane študentke in študenti!

Pred pričetkom študijskega leta 2016/2017 smo vam pripravili možnost udeležbe na treh uvajalnih tečajih s področij matematike, mehanike in tehniške dokumentacije. Uvajalni tečaji so namenjeni tistim, ki smatrate, da vaša znanja z naštetih področij niso na dovolj visokem nivoju, da bi lahko brez večjih težav opravljali predmete 1. in 2. letnika na izbranih študijskih programih Fakultete za strojništvo.

Vsebine uvajalnih tečajev: matematika, mehanika, tehniška dokumentacija.

Na uvajalni tečaj se prijavite preko tega spletnega obrazca. Cena posameznega uvajalnega tečaja je 20 EUR (z DDV).

Prijavo in plačilo izvedete najkasneje do 15. septembra 2016. Plačilo je pogoj za pristop k uvajalnemu tečaju.

Več informacij: fs.uni-mb.si

 

Vir: fs.uni-mb.si