Uvodni dnevi za nove študente

Tudi letos bodo za nove študente DOBA Fakultete organizirali uvodna srečanja, kjer jih bodo podrobno seznanili s študijskim programom, z vlogo mentorja in vodje programa v študijskem procesu. Vsi vpisani študentje bodo vabilo z jim najbližjo lokacijo prejeli po e-pošti. Udeležba na uvodnih dneh je obvezna. Za vse, ki pa se zaradi oddaljenosti (tujina) ali drugih neodložljivih obveznosti uvodnih dni ne morejo udeležiti, bodo organizirali tudi online uvodni dan, termin bo objavljen naknadno.

Dodiplomski programi

Poslovanje, Marketing družbeni mediji in odnosi, Poslovanje in upravljanje v turizmu, Menedžment v sociali in izobraževanju

  1. Maribor, sedež fakultete, Prešernova ulica 1 – zemljevid, 11. oktober 2018, ob 17.00;
  2. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Večna pot 83 – zemljevid, 11. oktober 2018, ob 17.00

Podiplomski magistrski programi

Mednarodno poslovanje, Marketing in prodaja, Inovativni menedžment v sociali in izbraževanju, Menedžment pametnih mest

  1. Maribor, sedež fakultete, Prešernova ulica 1 – zemljevid, 11. oktober 2018, ob 17.30
  2. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Večna pot 83 – zemljevid, 11. oktober 2018, ob 17.00

Vir: fakulteta.doba.si