Uz sudjelovanje Alma Mater Europaea održano javno predavanje u okviru projekta “Stvorenja, ljudi, roboti: teologija stvaranja između humanizma i posthumanizma”

Alma Mater Europaea i Institut humanističkih znanosti organizirali su 8. siječnja javno predavanje u okviru projekta “Stvorenja, ljudi, roboti: teologija stvaranja između humanizma i posthumanizma/Creatures, humans, robots: creation theology between humanism and posthumanism”. Predavači su bili dr. Gorazd Andrejič, dr. Matej Mertik i dr. Lenart Škof. Pored studenata programa “Internet” i “Humanističke znanosti”, predavanja su mogli posjetiti svi zainteresirani.

O problemima, koji su predstavljeni posthumanističkom interpretacijom umjetne inteligencije, čovjeka i ljudskih tehnologija za svjetski i kršćanski humanizam (kao i druge religiozne varijante humanizma) u tijeku okruglog stola diskutirali su dr. Lenart Škof, dr. Matej Mertik i dr. Gorazd Andrejč.

Izvor: almamater.si