Uz učešće Alma Mater Europaea održano javno predavanje u okviru projekta „Stvorenja, ljudi, roboti: teologija stvaranja između humanizma i posthumanizma“

Alma Mater Europaea i Institut humanističkih nauka organizovali su 8. januara javno predavanje u okviru projekta „Stvorenja, ljudi, roboti: teologija stvaranja između humanizma i posthumanizma/Creatures, humans, robots: creation theology between humanism and posthumanism“. Predavači su bili dr Gorazd Andrejič, dr Matej Mertik i dr Lenart Škof. Pored studenata programa „Internet“ i „Humanističke nauke“, predavanja su mogli posetit svi zainteresovani.

O problemima, koji su predstavljeni posthumanističkom interpretacijom veštačke inteligencije, čoveka i ljudskih tehnologija za svetski i hrišćanski humanizam (kao i druge religiozne varijante humanizma) u toku okruglog stola diskutovali su dr Lenart Škof, dr Matej Mertik i dr Gorazd Andrejč.

Источник: almamater.si