Uz učešće fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru realizovan je projekat u oblasti popularizacije kulinarskog nasleđa Slovenije

U četvrtak 30. avgusta 2018. godine od 17:00 do 18:00 u restoranu hotela „Ajdovec“ (Sevnica, Trg svobode 1), održaće se prezentacija rezultata projekta „Kreativnim putem ka znanju – u potrazi sa sevničkim tanjirom: kulinarsko nasleđe kao pokretačka sila kontinuiranog razvoja turizma u opštini Sevnica“. Na projektu, koji se realizuje od aprila tekuće godine, radili su studenti Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru: Helena Horvat, Marko Ogorelc, Ines Mlakar, Maja Vodišek, Nika Kramžar, Tamara Golavšek, kao i Fakulteta za logistiku Univerziteta u Mariboru Joži Močivnik i Mihael Medved sa mentorima, saradnicima ovih fakulteta, doc. dr Jasnom Potočnik Topler (rukovodilac projekta) i prof. dr Andrejem Liscem, kao i sa tehničkim rukovodiocem Sabinom Lokar (restoran „Domačija Repovž“).

Cilj projekta je pripremanje sevničkog tanjira u raznim varijantama, između ostalog i uz korišćenje tipičnog lokalnog napitka, koji odgovara izboru sastojaka za ovo jelo, kako bi se ovo jelo uključio u turističku ponudu i kako bi se objedinili.

Sevniški tanjir je jelo tipično za Sevnicu, pripremljeno od lokalnih sezonskih sastojaka, koje bi moglo biti predstavljeno u raznim varijantama kod različitih pružalaca turističkih usluga. Ukoliko bi gost recimo poželeo da proba nešto tipično lokalno, mogao bi mu se ponuditi sevnički tanjir, koji bi se, naravno, razlikovao u zavisnosti od doba godine i od pružaoca usluga.

Ceremonija zatvaranja projekta će se održati u Sevnici. Na njoj će žiteljima ovog mesta, gostima i novinarima biti pokazane i ponuđene za degustaciju različite varijante sevničkog tanjira. Na manifestaciju, pored timova učesnika projekta, pozivaju i predstavnici Uprave za pitanja kulture, sporta, turizma i omladinske politike (direktor – Mojca Pernovšek), opština Sevnica, restoran „Domačija Repovž“ i  fakultet za turizam Univerziteta u Mariboru.

Detaljnije o projektu: ft.um.si

Sponzori: Republika Slovenija i Evropska unija (Evropski socijalni fond).

Izvor: ft.um.si