V osnovni šoli Podljubelj uvajajo gozdno pedagogiko

Izobraževanja na področju gozdne pedagogike so odličen način, da lahko tudi zapletene tematike na poljuden, a strokovno podprt način predstavljajo širši javnosti. Ta znanja so v učilnici na prostem prenesli v Podružnični šoli Podljubelj v sodelovanju z Lovsko družino (LD) Tržič. Učenci so nad takim načinom pouka navdušeni. Raziskujejo lokalno floro in favno, poslušajo zvoke narave in razvijajo figurativno razmišljanje.

Nedavno so učenci od prvega do četrtega razreda v učilnici na prostem spoznavali jesen v spremstvu učiteljic ter Mira Dovžana iz LD Tržič. Prvošolci so spoznali, kako se hodi po naravi, kakšna je vloga lovca, opazovali lisičji brlog, veverico … Drugošolci so v gozdu poiskali naravna glasbila, ki so oponašala dež, točo … in ob spremljavi glasbil zapeli pesmico. Izvedli so še pouk športne vzgoje, v učnem načrtu je npr. preskakovanje ovir, le da so oni to izvedli v naravi, preskakovali pa so potoček. Tretješolci so se poštevanke učili s pomočjo storžev, kamenčkov in paličic. Četrtošolci so pri likovnem pouku ustvarjali mandale iz listja, lubja …, načrtovali njihovo postavitev, jih barvno usklajevali.

Vir: gorenjskiglas.si