V prvem roku na univerzah sprejeli 10 tisoč študentov. Letos veliko zanimanja za AGRFT

V prvem vpisnem roku so na treh slovenskih univerzah sprejeli dobrih 10 tisoč študentov. Ljubljanska univerza je v prvem roku sprejela 6.892 kandidatov, mariborska okoli 2.500, univerza na Primorskem pa 921.

Na ljubljanski univerzi sta po presežku števila prijavljenih glede na prosta mesta najbolj izstopali Akademija za gledališče, radio, film in televizijo ter Akademija za likovno umetnost. Za program dramske igre je število prijav denimo za skoraj 12-krat preseglo razpoložljiva mesta, pri programu film in televizija, smer filmska in televizijska režija pa za osemkrat.

Pri drugih fakultetah število prijav glede na število mest ne dosega tako velikih odstopanj, še vedno pa so nekatere fakultete precej priljubljene. Večje število prijav za vpis, kot je mest, so prejeli na vseh programih fakultete za šport, fakultete za medicino, zdravstvene fakultete, fakultete za farmacijo, fakultete za elektrotehniko, fakultete za računalništvo in fakultete za kemijo.

Na mariborski univerzi so v prvem prijavnem roku zapolnili približno polovico prostih mest. Pri večini študijskih programov je zanimanje kandidatov ostalo enako kot v prejšnjih letih. Največ zanimanja za vpis je bilo za mehatroniko, elektrotehniko, medijske komunikacije, računalništvo in informacijske tehnologije, arhitekturo, strojništvo, informacijsko varnost, varnost in policijsko delo, varstvoslovje, zdravstveno nego, angleški jezik in književnost, psihologijo, zgodovino, splošno medicino, glasbeno in likovno pedagogiko ter predšolsko vzgojo.

Največ točk je bilo potrebnih za študij psihologije (90) in splošne medicine (86), sledita zdravstvena nega (84 točk) in predšolska vzgoja (83 točk). V prvem prijavnem roku je bilo na Univerzo v Mariboru sprejetih 22 zlatih splošnih maturantov, od tega jih je kar 16 izbralo medicinsko fakulteto.

Na primorski univerzi je bilo, kot je običajno, največ zanimanja za programe pedagoške fakultete, in sicer za program predšolska vzgoja. Prav tako je veliko zanimanja za fakulteto za vede o zdravju, in sicer na programih aplikativna kineziologija, prehransko svetovanje-dietetika in zdravstvena nega.

Na univerzi ugotavljajo tudi povečanje zanimanja za vpis v študijski program matematika v angleškem jeziku in za študijski program računalništvo in informatika v angleškem jeziku, ki ga letos ponujajo prvič. V ta program se je prijavilo več tujcev, kot je bilo zanje predvidenih vpisnih mest.

Vir: rtvslo.si