V Sloveniji večji delež znanstvenih nazivov kot drugod na zahodu

Podatki Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) kažejo, da je v Sloveniji vedno več diplomantov. Delež zaposlenih mladih z diplomo ali z maturo je v Sloveniji enak.

V Sloveniji narašča število mlajših odraslih z višjo in univerzitetno izobrazbo, kažejo podatki, zbrani v zborniku »Pogled na izobraževanje 2019«, ki ga je objavila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Od leta 2008 do 2018 je delež terciarno izobraženih, starih od 25 do 34 let, narasel s 30 na 41 odstotkov. Ta delež je sicer manjši od povprečja držav članic OECD (mednje večinoma sodijo razvite zahodne države), kjer je univerzitetno izobraženih 44 odstotkov te starostne skupine.

Slovenija od povprečja OECD pozitivno odstopa tudi po deležu doktorjev znanosti. »V populaciji mlajših odraslih (od 25 do 34 let) jih je leta 2018 imelo 5,3 odstotka doktorat znanosti ali primerljivo raven izobrazbe. Med odraslimi, starimi od 25 do 64 let, je bilo takih 3,8 odstotka« je zapisano v zborniku.

Zadnji podatki OECD kažejo, da Slovenija za izobraževanje namenja 4,3% BDP, za predšolsko vzgojo in izobraževanje na sploh pa 5,3% BDP.

Vir: dnevnik.si