V študijskem letu 2019/2020 Academia prične z izvedbo novega programa – Informatika

Višji strokovni šoli Academii Maribor je Ministrstvo, za izobraževanje, znanost in šport izdalo odločbo vpisa v razvid za izvedbo študijskega programa Informatika in sicer za 60 študentov od študijskega leta 2019/2020 naprej.

Academia bo izvajala dva usmeritvena modula Sistemsko inženirstvo in Programsko inženirstvo.

Študentom bo omogočen vzporedni vpis v program BTEC Higher National Diploma in Computing iz Velike Britanije za pridobitev dveh diplom – Slovenije in Velike Britanije.

Vsebine študijskega programa so obogatile sledeče organizacije iz Velike Britanije: British Computing Society (BCS), Institution of Engineering and Technology (IET), University of Kent, University of Hull, ISC2, Uxbridge College, The Tech Partnership, CompTIA, QA Apprenticeships, CISCO, Imago Solutions, National College for Digital Skills.

V sodelovanju s partnerskimi šolami v Veliki Britaniji, na Irskem ter Češkem bodo študentje del študijski obveznosti in obiskov lahko opravili v tujini ali pa s študijem nadaljevali na partnerskih univerzah v tujini z neposrednim vpisom v tretji letnik: Prague College, Oxford Brooks University, Angila Ruskin University, UCLAN, Teesside University, University of Salford Manchaster.

Višja strokovna šola Academia Maribor bo za študente v sodelovanju s partnersko šolo organizirala strokovno ekskurzijo na Irsko – silicijevo dolino Evrope. Tam bodo študentje lahko obiskali tudi vodilna IT podjetja, kot so LinkedIn, Google, Facebook in Apple.

Izvedbo študijskega programa Informatika je Academia zasnovala na način, da bodo študentje lahko ob diplomiranju v prostorih šole opravili še certificiranje IT podjetij kot so CISCO, Oracle (Java) in CompTIA.

Academia prva in edina institucija iz Slovenije članica koalicije Evropske komisije za digitalna znanja in delovna mesta.

Vir: academia.si