Vabilo k sodelovanju na projektu »Po kreativni poti do praktičnega znanja«

K sodelovanju na projektu »Po kreativni poti do praktičnega znanja« vabijo študentke in študente UM vseh stopenj študijskih programov:

  1. Gradbeništvo
  2. Gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo
  3. Arhitektura
  4. Mehatronika
  5. Računalništvo in informacijske tehnologije
  6. Predstavitev namena, ciljev in vsebine projekta bo izvedena v dveh terminih:
  7. dne 04. 11. 2019 ob 11. uri v sejni sobi UM FGPA (J1-420) in
  8. dne 06. 11. 2019 ob 9. uri v sejni sobi UM FS (B-307).

V okviru projektnih aktivnosti bodo študenti različnih stopenj in smeri študija proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za reševanje specifičnih problemov, kjer bo delo interdisciplinarno naravnano in bo zagotovljen prenos znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev iz fakultet in delovnih mentorjev iz gospodarstva.

Za študente je sodelovanje na projektu priložnost, da že pridobljeno znanje nadgradijo, pridobijo praktične izkušnje in s timskim delom prispevajo k praktičnemu reševanju realnih problemov.

Za več informacij: zoran.pucko@um.si (asist. dr. Zoran Pučko).

Vir: fgpa.um.si