Vabilo študentom FT in FL UM za sodelovanje v PKP projektu

V okviru javnega razpisa »Po kreativni poti do znanja 2017-2020 – 2. odpiranje« vabijo študente/študentke univerzitetnega programa Turizem za sodelovanje na projektu »We explain – potencial uporabe razlagalnih videov v logistiki in turizmu«. Projekt je bil prijavljen s strani Fakultete za logistiko v partnerstvu s Fakulteto za turizem.

S pomočjo pedagoške mentorice na Fakulteti za logistiko doc. dr. Sonje Mlaker Kač in pedagoškega mentorja na Fakulteti za turizem izr. prof. dr. Mitje Gorenaka ter mentorice iz gospodarske družbe bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Del projektnih aktivnosti bo študent opravil v gospodarski družbi.

Določilo razpisa, v okviru katerega se bo izvajal projekt, pravi, da morajo biti sodelujoči študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.

Še dva pogoja za sodelovanje v projektu sta opravljen izpit iz varstva pri delu in zdravniški pregled. V primeru, da nihče od kandidatov ne bo izpolnjeval druge in tretje točke bodo izbrani kandidati pozvani, da v tednu dni po zaključenem izboru opravijo še ta dva pogoja.

Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto bruto/mesec).

Izpolnjene prijavnice, vse zahtevane podatke ter motivacijska pisma je potrebno poslati po mailu z zadevo »Po kreativni poti do znanja 2017-2020 – 2. odpiranje« na naslov: mitja.gorenak@um.si do vključno petka, 1. 2. 2019, do 12. ure. Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Mentorji bodo izvedli izbirni postopek, v katerem bodo upoštevali motivacijska pisma. Projekta se bo udeležilo 3 študenta/študentke FT UM.

Več informacij lahko poiščete v vabilu.

Prijavnica je dostopna na povezavi.

Viri: ft.um.si, ft.um.si