Ве покануваме да земете учество во конкурсот за создавање на зграда на територијата на студентскиот кампус во Љубљана

Универзитетот во Љубљана одржува конкурс на креативни идеи за создавање на стаклена зграда на територијата на студентскиот кампус.  

На конкурсот може да земат учество сите заинтересирани. Визуелните проекти за конкурсот се доставуваат не подоцна од 20-ти август 2019 година на следната електронска адреса: pr@kampus.si. Проектот може да биде мешавина од повеќе мотиви или еден единствен мотив. Називот на документот треба да соответствува со називот на проектот. Во документот треба да биде наведено името и презимето на авторот.

Визуелниот проект кој што ќе победи ќе биде претставен како креативно боење во форма на налепници.  Нејзиниот автор ќе добие парична награда од 300 евра.

Подетално за конкурсот и фотографиите за зградата

Извори: student.si, kampus.si