Več kot 3 milijone EUR za investicije v športno infrastrukturo v letu 2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je za naložbe v športno infrastrukturo v letu 2019 namenilo 3.205.000,00 EUR. Ustrezni razpis je bil objavljen 22. marca 2019.

Javni razpis je razdeljen na 3 sklope. Za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti javne nepokrite športne površine.

Za sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih objektov se lahko prijavijo občine investitorke, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih bodo stali novi športni objekti.

Za sofinanciranje opremljanja olimpijskih športnih centrov pa se lahko prijavijo Nacionalne panožne športne zveze, ki imajo ustrezne trenažne kapacitete.

Razpis poteka v skladu z Nacionalnim programom za razvoj športa za obdobje 2014–2023.

Vir: mizs.gov.si