Većina mladih u Sloveniji zadovoljni su svojim životom – Zavod za statistiku

Uoči 12. avgusta, Međunarodnog dana mladih, specijalisti zavoda za statistiku objavili su zanimljive podatke o životu mladih u zemlji. Prema njihovoj informaciji, krajem 2017. je 15,1% (312 hiljada ljudi) činila omladina uzrasta od 15 do 29 godina. Najprisutnija imena među njima bila su Luka i Anja. Prema podacima iz 2016 godine, 79,3% mladih  živelo je zajedno sa roditeljima, što je značajno iznad srednjeevropskog proseka koji je 65,7%. U proseku, sa 28. godina bi počinjali da žive odvojeno od roditelja (devojke sa 28 a momci sa 29).

Tokom istraživanja, 7% mladih bilo je u braku. Prema poslednjim podacima za 2015. godinu, 4,9% njih živelo je u građanskom braku, a tri četvrtine imali su i decu.

Na tržištu rada (zvanično zaposlenih ili samozaposlenih) u 2017. godini bilo je 162 hiljade mladih. Nivo radne aktivnosti mladih u proseku bio je 51,1% (55,8% muškarci i  46,8% žene). Kroz studentski servis krajem 2017. radilo je 32 hiljade ljudi; 5 hiljada ljudi bilo je zaposleno kao agencijski radnici. Nivo rizika od siromaštva među omladinom prošle godine bio je 12,3% (2.3% manje nego u 2016). U Zavodu za statistiku  ističu da je 69% omladine regularno učestvovalo u dodatnim poslovima (tokom koncerata, sportskih manifestacija itd.)

Prema podacima anketa, u 2017. godini većina mladih zadovoljstvo životom ocenili su sa ocenom 7,9 od 10. Dostupnost različitih materijalnih dobara takođe je neodvojiv deo života slovenačke omladine. Prošle godine je 96% ljudi minimalno jednom mesečno sa porodicom ili rođacima bilo u nekoj od turističkih ustanova. Svake godine 93% mladih na sebe je trošilo neveliku sumu novca.

Napominjemo, Međunarodni dan mladih (International Youth Day) obeležava se svake godine 12. avgusta s ciljem da javnost podseti na ulogu mladih u razvijanju i formiranju sveta, ali i na svakodnevne probleme koji im stoje na putu. Praznik je ustanovila Generalna skupština UN  17. decembra 1999. godine (rezolucija 54/120) po predlogu Svetske konferencije ministarstava za omladinu održane u Lisabonu u periodu od 8. do 12. avgusta 1998. Ovaj dan prvi put je obeležen 12. avgusta 2000. godine.

Izvor: dnevnik.si