Видео комуникација во современа околина: онлајн работилница за студентите на FT UM

Кога: петок, 17 април 2020 година, 12:00 часот

Времетраење: 90 минути

Каде: онлајн (алатка MS Teams)

Изведувач: Raziskave in raziskave poslovne storitve in razvoj, d.o.o.,Тања Седеј.

Регистрацијата е можна до четврток 16 април 2020 година.

Содржина:

  1. Привлекувањето на внимание на купувачите е тешка, но не и невозможна работа. Како се сменија купувачите?
  2. Современото време носи промени во однесувањето на купувачите. Што ни носи 2020 година?
  3. Трендот на видео комуникација станува сe посилен секој ден. Кои типови видеа се здобиваат со популарност?
  4. Потенцијалот на толкувачки видеа е сe уште неискористен. Зошто да изберете таква комуникација?
  5. Клучни елементи за создавање одлична видео содржина. Како да се подготви победничко видео?

Извор: kc.um.si