Video produkcija za podjetnike: delavnica

V četrtek, 16. maja 2019, se bo ob 15.00 na GEA College (Ljubljana, Dunajska cesta 156), odvila delavnica »Video produkcija za podjetnike«. Predavatelj: Simon Sovič, ustanovitelj zagonskega podjetja, poslovni svetovalec in copy-writer.

Vsebina:

  1. Video produkcija: kaj je, različni kanali in nameni (predstavitev projekta, video oglas TV in digital itn)
  2. Scenarij / script: kako spisati, pripraviti script
  3. Oprema: od računalnikov do programov (free editing tools, fonts, stock footage, music etc)
  4. Snemanje: na kaj paziti (kadriranje, zvok, brand feeling)
  5. Budget: kako brez financ »shustati« za video, kakšen vložek naj predstavlja video produkcija
  6. Primeri dobre prakse

Cilji:

  1. Udeleženci razumejo različne aspekte video produkcije in ločijo med kanali in nameni
  2. Udeleženci spoznajo primerno programsko in snemalno opremo ter se spoznajo z osnovnimi prvinami snemanja
  3. Prijave sprejemajo do 15. maja 2019.

Aktivnosti Inkubatorja GEA College v okviru operacije »SIO Inkubator GEA 2018-19« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vir: gea-college.si