Virtualna pomlad – odlična priložnost za študente

Mednarodni virtualni projekti DOBA Fakultete omogočajo študentom delo v mednarodnih timih, razvoj kompetenc in nepogrešljive reference.

Letošnjo pomlad s partnerji iz Belgije, Nizozemske in Južne Afrike organizirajo mednarodne virtualne projekte, med njimi tudi dva, ki sta odprta za vse študente DOBA Fakultete, udeležba v njih pa je brezplačna. Z njimi omogočajo mednarodno izkušnjo tudi tistim, ki ne morejo v tujino na študij ali prakso za dlje časa.

Prednosti virtualnih projektov za študente:

  1. mednarodni timi,
  2. nova znanja,
  3. nova poznanstva,
  4. tuji učitelji, strokovnjaki področja,
  5. razvoj medkulturnih kompetenc,
  6. razvoj digitalnih kompetenc,
  7. priložnost izboljšanja znanja angleškega jezika,
  8. mednarodni certifikat in referenca, ki je nima vsak.

Projekt Virtual Communication Across Cultures (@home) bo potekal od 7. do 19. marca 2019. Vsebina: pomen medkulturnih kompetenc za zaposlovanje in uspeh na delovnem mestu, skriti pomeni besed, direktna in indirektna komunikacija, kulturna konotacija, komunikacijski stili, konstruktivno reševanje medkulturnih konfliktov. Projekta se bodo udeležili študenti NHL Stenden University in študenti DOBA Fakultete (Hrvaška, Srbija in Slovenija).

Projekt International Innovation Hackathon se bo odvil 9. in 10. maja 2019. Vsebina: aktualni problemi s področji ravnanja z odpadki v gospodinjstvih, razporejanje viškov hrane v restavracijah, ravnanje s plastičnimi odpadki. Projekta se bodo udeležili študenti iz Belgije, Nizozemske, Južne Afrike ter študenti DOBA Fakultete iz Hrvaške, Srbije in Slovenije.

Projekta potekata v celoti v angleškem jeziku. Število udeležencev je omejeno. Prijave do 15. 2. 2019.

Prijava

Vir: fakulteta.doba.si