Informacije o vizi

Informacije o vizi

Viza tipa D

Viza tipa D izdaje se podnosiocima na razdoblje od 90 dana do najviše jedne godine, koji namjeravaju ući i boraviti u Republici Sloveniji na temelju spajanja obitelji.

Viza tipa D dobivena je i na temelju obrazovanja. 2TM organizira jednogodišnje tečajeve slovenskog i engleskog jezika, za strane državljane zainteresirane za učenje jezika u Sloveniji. Ako se upišete na jedan od naših tečaja, dobit ćete D vizu za godinu dana.

Kako se prijaviti za vizu?

Kandidati moraju zahtjev predati osobno, u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili preko agencije. Svrha osobnog podnošenja zahtjeva je omogućiti diplomatskom osoblju da u početku provjeri zahtjev i pribavi podatke izravno od podnositelja zahtjeva o svrsi putovanja i predatih dokumenata. U vrijeme prijave podnositelji zahtjeva moraju predati elektronske otiske svih deset prstiju.

Gdje se može dobiti obrazac zahtjeva za vizu?

Obrasci zahtjeva za izdavanje vize su besplatni i mogu se naći u svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Slovenije.

Gdje predati zahtjev za vizu?

Popis slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništava dostupan je u odjeljku Slovenska diplomatska i konzularna predstavništva.

Ako živite u zemlji u kojoj Republika Slovenija ima diplomatsko-konzularno predstavništvo, koje je ovlašteno za obradu zahtjeva za vize ili postoje ovlaštene institucije, zahtjev se mora podnijeti u toj zemlji.

Ako živite u zemlji u kojoj Republika Slovenija nema diplomatsko- konzularnih predstavništva ili ovlaštenih institucija, zahtjev možete podnijeti u drugoj zemlji.
Zahtjev za vizu D može se podnijeti samo u nadležnim diplomatsko – konzularnim predstavništvima Republike Slovenije i ne u diplomatsko – konzularnim predstavništvima drugih zemalja Šengenskog sporazuma koja predstavljaju Sloveniju.

Rok za obradu zahtjeva?

Zahtjev za vizu mora se podnijeti najmanje 15 kalendarskih dana i najviše 3 mjeseca prije planirane posjete.

Dobijte besplatne konsultacije


Pravila o privatnosti

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj!

Politika zaštite osobnih podataka

×

Dobijte besplatne konsultacije


Pravila o privatnosti

х
[contact-form-7 404 "Not Found"]
X

Dobijte besplatne konsultacije


Pravila o privatnosti

х