Informacije o vizi

Informacije o vizi

Viza tipa D

Viza tipa D izdaje se na period od 90 dana do maksimalno godinu dana, državljanima trečih zemalja, koji imaju nameru ulaska i boravka u Republiku Sloveniju na osnovu spajanja porodice.

Viza tipa D dobija se i na osnovu školovanja. 2TM organizuje jednogodišnje kurseve slovenačkog i engleskog jezika za strane državljane, koje interesuje učenje jezika u Sloveniji. U koliko se upišete na jedan od naših kurseva, dobije se viza D na godinu dana, u svrsi usavršavanja obrazovanja u zemlji.

Kako podneti zahtev za vizu?

Podnosioci zahteva mogu zahtev podneti lično, na diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili preko agencije. Svrha ličnog podnošenja zahteva je, da se diplomatskom osoblju omoguči početna provera zahteva i dobijanje podataka direktno od podnosioca zahteva, o svrsi putovanja i predatim dokumentima. U trenutku podnošenja zahteva moraju podnosioci zahteva predati elektronske otiske svih deset prstiju.

Gde se može dobiti obrazac za podnošenje zahteva za vizu?

Obrasci za podnošenje zahteva za vizu su besplatni i nalaze se u svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Slovenije.

Gde predati zahtev za vizu?

Spisak Slovenačkih diplomatskih i konzularnih predstavništva dostupan je na odeljenju Slovenska diplomatska predstavništva u inostranstvu. U koliko živite u zemlji u kojoj Republika Slovenija ima diplomatsko-konzularno predstavništvo, koje je ovlašteno za obradu zahteva za vize ili postoje ovlaštene institucije, zahtev se mora podneti u toj zemlji.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х