Višja urna postavka za študente in boljši pogoji subvencioniranih prevozov

Odbor za finance in Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor sta na sejah 10. oktobra sprejela predloga zakonov, ki izboljšujeta položaj študentov. Predlog dviga minimalne urne postavke je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev stranke Levica.

Odbor za finance je obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ. Poslanci so sprejeli amandma, s katerim se minimalna bruto urna postavka za študentsko delo s 1. 1. 2020 dviguje iz 4,89 na 5,40 evrov bruto.

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je sprejel predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. S tem se zagotavlja brezplačni (prilagojeni) prevoz gibalno oviranim študentom, možnost prevoza upravičencev, ki se izobražujejo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in nimajo pravice do prilagojenega prevoza.

Poleg tega bodo zagotovljene subvencionirane vozovnice za dijake in študente, ki imajo pravico do subvencionirane vozovnice in status kategoriziranega ali registriranega športnika, do kraja vadbe, ukinja pa se tudi starostna omejitev upravičencev do subvencioniranega prevoza.

Vir: student.si