Višji predavatelj Alma Mater Europaea sodeloval na 2. Kongresu fizioterapevtov Republike Severne Makedonije

Višji predavatelj Alma Mater Europaea mag. Tine Kovačič, vodja oddelka medicinske rehabilitacije CUDV Dobrna in predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije je bil vabljen predavatelj na 2. Kongresu fizioterapevtov Republike Severne Makedonije. Dogodek z mednarodno udeležbo je potekal na Ohridu.

Naslov njegovega predavanja je bil »The impact of the Special Olympics physical activity promotion programs on the physical fitness of athletes with intellectual and developmental disability: a mixed methods study«.

Vir: sl-si.facebook.com