Visoka poslovna škola koja podučava preduzetništvo, menadžment i marketinške veštine: intervju sa mr Katjom Kraškovic, direktoricom Fakulteta za preduzetništvo na GEA College

Od svog osnivanja 1990. godine GEA College u Sloveniji bio je sinonim za poslovno obrazovanje sa fokusom na preduzetništvo i menadžment. U početku je bio namenjen samo preduzetnicima, a kasnije, kad se ukazala potreba, počeli su uvoditi studijske programe. Razgovarali smo sa direktoricom Fakulteta za preduzetništvo na GEA College, mr Katjom Kraškovic.