Visoka škola GEA poziva na besplatni webinar o neuromenadžmentu

Na Visokoj školi GEA (Ljubljana, Dunajska cesta 156), 11. listopada 2019. u 13:30 održat će se besplatni webinar na temu: “Neuromenadžment: kako neurologija može pomoći pri motiviranju zaposlenih i razvoju liderskih vještina”

Webinar će voditi suradnik Medicinskog fakulteta s Harvarda, dr. Karlos Davidovič (Kanada, Argentina), specijalista na području neuromenadžmenta i neuromarketinga s više od 20 godina iskustva. Svoje znanje iz medicine, psihologije i poduzetništva primjenjuje u različitim zemljama svijeta, uključujući i na MBA programu Future Leaders na GEA College.

Tijekom webinara, sudionici će naučiti što je neuromenadžment i kakav je njegov utjecaj na proces upravljanja organizacijom; otkrit će da u poslu postoji nekoliko vrsta moždanih aktivnosti; naučit će o snazi emocija u organizaciji i ulozi samokontrole u radu, a također će dobiti informacije o programu NeuroLeadership koji se predaje na GEA College.

Registracija Prijava

Izvor: gea-college.si