Visoka škola GEA poziva na seminar „Marketing uticajem“

U ponedeljak, 10. juna 2019. godine, u 16:00 sati, na Visoka škola GEA  (Ljubljana, Dunajska Cesta, 156) održaće se seminar „Marketing uticajem“. Predavač je specijalista za digitalne komunikacione strategije sa slovenačkim i stranim kupcima reklamne agencije Futura DDB Branka Bizjak Zabukovec.

Na seminaru će biti pruženi odgovori na sledeća pitanja:

  1. u kojim slučajevima marketing uticajem predstavlja učinkovito sredstvo, a u kojim slučajevima on to nije;
  2. kako pronaći stvarno uticajne ljude;
  3. kako pronaći pristup njima;
  4. kako platiti njihove usluge;
  5. što se od njih može zahtevati plaćanjem njihovih usluga;
  6. što moćni ljudi mogu tražiti od nas;
  7. koja vrsta saradnje donosi korist kako brendu, tako i uticajnoj osobi;
  8. storytelling i product-placement; kako manevrisati među njima.

Registracije su otvorene  do 9. juna 2019.

Podsećamo da aktivnosti inkubatora Visoke škole GEA u okviru operacije „SIO incubator GEA 2018-19“ zajednički finansiraju Republika Slovenija i Evropska unija, na teret Evropskog fonda za regionalni razvoj. Operacija se sprovodi u okviru Operativnog programa za sprovođenje Evropske kohezijske politike za period 2014 – 2020,  prioritetna osa 3: Dinamično i konkurentno preduzetništvo u svrhu osiguravanja željenog ekonomskog rasta.

Izvor: gea-college.si