Visoka škola GEA poziva na seminar o suzbijanju finansijske krize

U četvrtak 12. septembra 2019. godine u 17:00 sati održaće se seminar Visokoj školi GEA (Ljubljana, Dunav cesta, 156)pod nazivom: „Preti li nam opasnost od finansijske krize?“ Kako da firma obezbedi odgovarajuću finansijsku i korporativnu sigurnost?

Seminar će se fokusirati na pitanja istraživanja strateškog pristupa korporativnoj sigurnosti; projektovanje informacionog sistema u području korporativne sigurnosti za donošenje odluka o interakciji vanjskih i unutrašnjih faktora rizika u poslovanju. Takođe, događaj će razmotriti ciklična kolebanja privrede i pojedinačnog preduzeća na temelju stvarnih podataka – analize novčanog toka; osnove SWOT analize i praktičnih primera donošenja odluka sa njihovom primenom.

Seminar će održati doktor ekonomskih nauka Janez Fabian. Za vreme duboke krize i izlaska Slovenije iz iste(2009 – 2015.) vršio je dužnost zamenika direktora Banke Slovenije, uglavnom odgovornog za računovodstvo i interne finansije, statistiku i informacione tehnologije.

Prijave za učešće šalju se do 11. septembra 2019.

Registracija za učešće

Izvor: gea-college.s