Visoku školu Velenje posetili studenti i predavači iz Austrije

U petak, 11. oktobra 2019. Visoku stručnu školu Velenje posetili su studenti i predavači Univerziteta primenjenih nuaka FH Joanneum (Grac, Austrija). Visoka škola Velenje prethodno je uspešno sarađivala sa ovom institucijom u okviru projekta Erasmus+: CWIC – Cooperative and Work Integrated Curriculum, prvenstveno posvećenog organizovanju i sprovođenju stažiranja za studente u firmama.

Tokom posete VŠ Velenje , austrijski gosti zajedno sa studentima 2. godine studija elektronike  učestvovali su u laboratorijskim radovima, a posetili su i Muzej ugljene industrije.

Strane su izrazile nameru u pogledu daljeg razvoja saradnje, posebno u području praktičnog obrazovanja.

Izvor: vss.scv.si