Visoku strukovnu školu B2 u okviru programa Erasmus+ posetili partneri iz Crne Gore

Krajem novembra 2019. godine, u sklopu programa Erasmus +, Visoka strukovna škola B2 ugostila je partnere iz Crne Gore – predavače Fakulteta za biznis, ekonomiju i pravo.

Gosti su se obratili studentima B2 sa nizom predavanja, razgovarajući o procesu strateškog upravljanja organizacijom, njenoj viziji, misiji i ciljevima. Takođe je razmatrana interakcija viših vodećih kadrova, koji donose strateške odluke (vlasnici, izvršni direktor, upravni odbor). Kako je naglašeno u B2, tokom predavanja studenti su stekli novo međunarodno iskustvo.

Izvor: facebook.com