Властите во Република Словенија ја зголемија минималната плата за студентите и ја зголемија поддршката за субвенциониран превоз

Комитетот за финансии и Комитетот за инфраструктура, животна средина и просторно планирање на своите заседанија на 10-ти октомври 2019 година ги усвоија предлог-законите, кои што се насочени кон зголемување на степенот на социјална заштита на студентите.

Така, Комитетот за финансии ги разгледа предлог-законите за внесување измени во „Законот за баланс на државните финансии“. Пратениците ја усвоија измената, која што од 01-ви јануари 2020 година ја зголемува ставката за исплата на работен час за студентите од 4,89 евра до 5,40 евра бруто. Наведените законски измени беа поддржани од парламентот во вторникот на 22 октомври 2019 година.

Во исто време, Комитетот за инфраструктура, животна средина и просторно планирање го утврди предлог-законот за внесување на измени во „Законот за транспорт“. Новитетите ќе обезбедат бесплатен превоз за студентите со ограничени можности, можност да се возат лицата со бенефиции, кои што се стекнуваат со образование во установите за деца и млади со посебни потреби и кои што порано немале право на бесплатен превоз.  

Покрај тоа, ќе бидат претставени субвенционирани билети за ученици и студенти, кои што имаат право на субвенциониран превоз и статус на спортист, до местото на тренирање, а исто така ќе биде избришана возрасната граница за лицата кои што ќе имаат бенефиции за превоз.  

Извор: student.si