Во Галеријата на универзитетот од Нова Горица отворена е изложбата на Игор Анџелиќ

Во петокот на 13-ти септември 2019 година, во Галеријата на универзитетот во Нова Горица во куќата на Лантиери, Випава, отворена е авторката изложба на Игор Анџелиќ – Casa come me. Водител на изложбата и во галеријата е Хана Чеферин.

Новиот уметнички проект на Анџелиќ е посветен на 100 годишнината на школата Bauhaus. Целта на авторот на изложбата е Gesamtkunstwerk, целосен уметнички производ, а основната идеја е рушењето на границите на „високата“ и „топијар“ уметноста.

Изложбата е отворена до 18-ти октомври од понеделник до петок од 09:00 до 16:00 часот. Влезот е бесплатен.

Извор: facebook.com