Вo Словениja ќе се појави база на податоци за работа на студентите, која што ќе треба да го олесни процесот на вработување на студентите

Студентската организација од Словенија отвара достапна за сите и официјална база на податоци за работа на студентите – EDI, која што ќе им овозможи на учениците и на студентите да си го утврдат стекнатото искуство за работа. Со нејзина помош учениците и студентите ќе можат да се стекнат со информација за исполнетата работа од нивна страна, да извадат потврда и да ги достават податоците на идниот работодавач. Информацијата ќе биде достапна и во Сложбата за работна ангажираност, што ќе им помогне на специјалистите во потрагата по отворени работни места, кои што се соодветни на работното искуство и желбата на лицето кое што сака да се вработи.

Во базата на податоци ќе се вклучат податоци од средината на 2019 година. Податоците за учениците или за студентите ќе се чуваат во базата на податоци 15 години од моментот на нејзиното пополнување.

Проектот го кофинансираат Република Словенија и Европската унија, од средства на Европскиот социјален фонд. Се очекува, дека EDI ќе овозможи да се подобрат перспективите за вработување на младите лица.

Извор: student.si