Во тек е приемот на пријави за шестата Меѓународна конференција за менеџмент и организирање

На 11-ти и 12-ти јуни 2020 година во Блед во хотелот Astoria ќе се одржи шестата Меѓународна конференција за менеџмент и организација „Integrating Organizational Research: Individual, Team, Organizational, and Multilevel Perspectives“ („Интегрирани организациски истражувања: индивидуални, тимски, организациски и мултилевел перспективи“). Организатори на настанот ќе бидат факултетот за економија при универзитетот во Љубљана, Здружението „Словенечка академија за менеџмент“ и факултетот за економија при универзитетот од Загреб.

Целта на конференцијата е да се рашири дискусијата за проблемите со мултилевел изучувањето во теорија и во пракса, со самото тоа да се придонесе за подобрување на разбирањето на организацијата, нивното функционирање и одржувањето за нивен голем успех. Денес голем дел од гранковите истражувања како порано се одржуваат на индивидуално ниво: на ниво на одделни лица (организациско одржување, организациска психологија), на тимско ниво (социјална психологија, управување со деловни процеси, управување со проекти), на ниво на здружение (стратешко управување, организациска теорија), сепак поради сложеноста на појавите во здруженијата постои потреба од мултилевел изучување. Се повеќе истражувачи во своите аналитички истражувања поврзуваат разни нивоа, посебно во такви области, како управување со персонал, организација, менаџмент на иновации, групно обучување и така натаму.

Важнни датуми:

  1. рокот за поднесување на детални резиме реферати е до 15-ти февруари 2020 година;
  2. регистрацијата ќе биде во април-мај 2020 година.
Официјалната веб страна на конференцијата

Регистрација и/или поднесување на резиме на рефератот

Повеќе информации

Извор: efnet.si