Во тек е приемот на пријави за учество на конкурсот за жените докторанти „Жените во науката 2020“

Во рамките на националната програма за стипендирање L’ORÉAL – UNESCO „Женините во науката 2020“ објавен е конкурс за стипендии за жени докторанти од областа на природните науки, биотехнологијата и медицината, кои што во 2019/2020 академска година се на последната година на докторските студии.

Трите победнички на конкурсот ќе добијат стипендија од 5.000 евра за секоја од нив. Пријавите за учество се доставуваат до 07-ми ноември 2019 година.

За повеќе информации напишете на следната електронска адреса: barbara.urbanija@gov.si

Подетално за настанот Формулар за пријавување

Извор: facebook.com