Во универзитетот во Нова Горица за кандидатите-2019 се одржаа «Денови за информации»

15-16 февруари 2019 година во универитетот во Нова Горица се одржаа «Денови за информации».

Во текот на наведениот настан, идните студенти добија можност да дознаат дека во универзитетото во Нова Горица млада и динамична образовна институција на западната граница на Словенија, се предаваат уникатни и современи  интердисциплинарни и практично ориентирани студиски програми. На факултетите на овој универзитет студентите се стекнуваат со знаење за освојување на идните професии во такви области како природни, технички, биотехнички и хуманитарни науки, општествени науки и уметност. Освен тоа, посетителите на „Денови за информации“ раскажаа за придобивките од студирањето во универзитетот во Нова Горица.

Да споменеме дека во универзитетот во Нова Горица продолжува уписната кампања. Првиот уписен рок за бакалаврски, магистерски и докторски програми се одржува од 12 февруари 2019 година. За да добиете подетални информации за студиските програми и услови за упис во овој град, вие можете да се обратите кај нашиот менаџер.

За повеќе информации

Извор: facebook.com