Вишо стручно образование во Словенија

Во Словенија и во Европската Унија, воопшто, постои голема потреба за кадри со вишо стручно образование.

Photo: Autoevolution.com

Вишо стручно образование

Стручното образование е најпопуларна специјализација на европскиот пазар на трудот затоа што максимален фокус се става на стекнувањето практични знаења и на независната работа.

Покрај теоретското и практичното знаење, кои ги добивате во текот на студиите на вишите школи во Словенија, добивате и работно искуство во Европската Унија, кое ќе ви донесе предност при вработувањето и кое ќе ви биде патот до сигурна пензија и иднина.

Вишо стручно образование: основни чекори и можности

Упис:

Најголемиот број кандидати се пријавуваат во првиот уписен рок. Тоа овозможува максимален избор на програми зашто тогаш сите места се слободни.

Земајќи го тоа предвид, слободните места во вториот рок ќе бидат неспоредливо помали, а на најатрактивните студиски програми најверојатно нема ни да има слободни места.

И за пријавувањето на вишите школи важи истото што важи и за факултетите: може да се аплицира со нецелосна документација, која може да се дополни кога кандидатот ќе добие диплома за завршено средно училиште.

Важно! Пред поднесувањето на пријавата, треба да се помине процесот на признавање (нострификација) на документите за завршено образование, кој исто така може да почне со нецелосна документација. Постапката за признавање на документите трае до 2 месеци.

Академска година

На вишите школи во Словенија, академската година на редовните студиски програми почнува на 1 октомври, а на вонредните – на 31 октомври. Академската година завршува на 30 септември наредната година.

За да запишете следна студиска година, до 1 октомври мора да ги поминете сите семинари, испити и практичната настава. Програмите на вишите стручни школи се темелат врз модуларен систем на обука, така што студентите немаат предавања. Во рок од еден месец – двајца студенти поминуваат еден или два предмета и по завршувањето на „модулот“ полагаат испит, потоа преоѓаат на следниот предмет и повторно полагаат испит и така до крајот на школската година. Секако, има и периоди кога секој студент може да полага испити: јануари, јуни и септември.

Распуст: зимски и летен. Датумите на одморот не се фиксни и целосно зависат од вашиот успех на испитите и на праксата.

Студентски домови

Поголемиот број виши школи имаат и свој студентски дом. Домовите обично се нови или реновирани и квалитетот на живот е на високо ниво.

Трошоците за сместувањето се во просек од 120 до 250 евра месечно, а зависат од бројот на станари кои живеат во собата, од достапноста на храната, генерално – од услугите на сместувањето. Вообичаените трошоци за живот во соба со две лица се од 120 до 160 евра по лице/месечно.

Студентски попусти

Студентите кои се школуваат на јавните и на приватните виши школи во Словенија имаат исти права и можности како и студентите на високошколските установи, односно на факултетите.

Студентите може да добијат стипендија или може да работат*. Студентите имаат бројни попусти кои се движат и до 50 %. Студентските бонови, кои студентите ги користат за исхрана може да се користат во сите ресторани и кафулиња во земјата, па дури и во Мекдоналдс. Постојат и попусти на јавниот превоз, на музеите и изложбите.

* Студентите се вработуваат преку студентски сервис (словенечки: Študentski servis). Тоа е организација која ги застапува интересите на студентите, се занимава со изборот на слободните работни места и со вработувањето на студентите, со издавање бонови и со помош при приспособување.

Консултации со стручњак

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

и добијте консултации од нашите специјалистиПолитика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:


Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х