Vpis v višje strokovno izobraževanje v prvem prijavnem roku za študijsko leto 2018/19

Izbirni postopek za vpis v višje strokovno izobraževanje v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2018/2019 je za vse prijavljene kandidate opravila Višješolska prijavna služba s sedežem na Šolskem centru Celje. Do 20. julija 2018 so kandidati dobili pisno obvestilo o izidu izbirnega postopka. Vsi podatki o tem so bili poslani tudi višjim strokovnim šolam. Sprejeti kandidati se morajo v prvi letnik vpisati do 21. avgusta 2018, o datumu vpisa jih bodo pisno obvestile višje strokovne šole.

Od spremembe Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, imajo prednost pri vpisu v redni študij kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji. Prav tako se ne morejo vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju kandidati, ki so že bili tri leta vpisani v študijski program visokega šolstva (zavrnjenih je bilo 30 kandidatov, lani 26 kandidatov).

Od vseh 3.087 prijavljenih kandidatov v prvem prijavnem roku jih je izpolnilo pogoje za vpis 2.394. Od teh je sprejetih 2.317 kandidatov (96,8 %), zavrnjenih pa 77 (3,2 %).

Letos je od 1.966 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, sprejetih 1.889 ali 96,1 % (lani 95,9 %, predlani 95,1 %); od 428 kandidatov za izredni študij pa vsi ali 100 % (lani 100 %, predlani 100 %). Letos je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa na šestih šolah: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (program Živilstvo in prehrana), Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana (program Medijska produkcija), Šolski center Ljubljana (program Mehatronika), Šolski center Novo mesto (program Kozmetika), Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled (program Velnes), Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (program Velnes), tako da je zavrnjenih 77 kandidatov. Lani so bile omejitve na štirih šolah oziroma 5 programih, in je bilo zavrnjenih 84 kandidatov.

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 24. avgusta 2018 na spletni strani Višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Vir: mizs.gov.si